Контакт с Електротехник – 0878702006

Във връзка с противоепидемичните мерки COVID19 - нашите техници са оборудвани с  маска, калцуни и ръкавици.

София,ул.Боговец 38
office@120.bg